Fluxys Belgium, Pipelink, Socofe and SFPIM join forces

Fluxys Belgium, Pipelink, Socofe en SFPIM bundelen hun krachten in "Fluxys c-grid"

Brussel, 19 september 2023 – 7:30 CET – Gereglementeerde informatie
Fluxys Belgium, Pipelink, Socofe en SFPIM bundelen hun krachten in “Fluxys c-grid” om een CO2-netbeheerder op te richten. Deze nieuw opgerichte organisatie onderstreept onze gezamenlijke ambitie om de industrie te ondersteunen bij haar transitie inspanningen naar een lage CO2-emissie toekomst.
Tegelijkertijd laat het zien dat we klaar zijn voor de komende wet- en regelgeving voor CO2-vervoersactiviteiten. Fluxys c-grid zorgt voor een lange termijn aanpak waarbij een regionale focus wordt gecombineerd met een breed internationaal
geïnterconnecteerd netwerk.

Een gecoördineerde aanpak met veel voordelen

CO2 opvang en gebruik/-opslag (CCUS) is essentieel voor de industrie om haar transitiedoelstellingen te halen, vooral voor moeilijk te decarboniseren sectoren zoals de staal-, petrochemische, cement- en kalkproductie. Met dit partnerschap gaan we voor een gecoördineerde aanpak over de nationale en regionale grenzen van België. Om de industrie zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het ons doel om het CO2-net te verbinden met exportinfrastructuur en aangrenzende infrastructuur in buurlanden, zodat transitvolumes mogelijk worden via een CO2-backbone. Met een dienstenaanbod voor de industrie over nationale en regionale grenzen heen en voor grote volumes, kunnen we een concurrerend tarief voor de industrie bieden. Fluxys cgrid reikt de industrie de nodige opties voor CO2-afvoer aan zodat die de activiteiten en werkgelegenheid in stand kan houden.
Fluxys Belgium heeft uitgebreide ervaring in het aanbieden van pijpleiding –
infrastructuurdiensten met open toegang en het samenwerken met regulerende
instanties en de markt om klantgerichte diensten en aangepaste tariefmethodologieën uit te werken.

Jarenlange expertise

De aandeelhouders hebben zowel de expertise als de financiële sterkte om een
adequate financiering te verzekeren van de investeringen voor de ontwikkeling en
exploitatie van het uitgebreide CO2-net dat de industrie nodig heeft voor haar
transitiebehoeften.
Als onafhankelijke infrastructuurpartners hebben zowel Fluxys Belgium als Pipelink, een dochterfirma van de Port of Antwerp-Bruges, een uitgebreide en jarenlange ervaring in de ontwikkeling, de aanleg en de veilige exploitatie van leidinginfrastructuur.
Fluxys c-grid wordt opgericht als een dochteronderneming van Fluxys Belgium die een meerderheidsaandeel van 77,5% heeft, partners Pipelink en Socofe hebben elk 10% en SFPIM neemt een deelneming van 2,5% in Fluxys c-grid.
Pascal De Buck, CEO van Fluxys: “De lancering van Fluxys c-grid sluit perfect aan bij onze ambitie om de industrie in heel België en de buurlanden de capaciteit te bieden om tegen 2030 30 Mt CO2 per jaar te vervoeren. Om ervoor te zorgen dat de belangrijkste industriële centra in onze gewesten en de buurlanden toegang hebben tot onze CO2-backbone, hebben we een stevig plan in de aanloop naar 2030.”
Jacques Vandermeiren, voorzitter van de raad van bestuur van Pipelink en CEO van de Port of Antwerp-Bruges: “CCUS is een belangrijk deel van de oplossing om de klimaatdoelstellingen te halen. Het bewustzijn groeit sterk dat er behoefte is om de CO2-afvangtechnologieën verder te ontwikkelen en geschikte transport-infrastructuur te bouwen om de CO2 naar de Antwerpse en Brugse havens te brengen voor doorvoer naar permanente opslaglocaties. De oprichting van deze onderneming is een mooi voorbeeld van de voortrekkersrol die wij als wereldhaven- en pijpleidingbedrijf spelen in de transitie naar een circulaire economie, zowel binnen onze eigen organisatie, op het havenplatform als daarbuiten.”
Jean-Marie Bréban, Algemeen Directeur van Socofe: “Met de ambitie om bij te dragen aan de decarbonisatie van de samenleving is Socofe enthousiast om deel te nemen aan Fluxys c-grid samen met historische partner Fluxys Belgium, Pipelink en de SFPIM.
Het is essentieel voor de ontwikkeling van de industrie en de werkgelegenheid in
Wallonië om adequate, toegankelijke en redelijk geprijsde infrastructuren voor de
evacuatie van CO2 te ontwikkelen. Socofe zal de schakel zijn tussen de industrie en
Fluxys c-grid om de ontwikkeling van deze backbone in Wallonië te optimaliseren.”

SFPIM Investment Manager François Fontaine: “SFPIM is verheugd om samen met Fluxys Belgium, Pipelink en Socofe zijn krachten te bundelen om het CO2-transportnetwerk Fluxys c-grid op te richten. Het afvangen en opslaan van CO2 is essentieel om de CO2- impact van de industrie te verminderen, in het bijzonder in de staal-, chemie- en cementsector. Met een goed gecoördineerde aanpak, binnen de Belgische regio’s en over de landsgrenzen heen, zal het nieuwe netwerk verantwoordelijk zijn voor de decarbonisatie van de industrie maar ook voor het versterken van de activiteiten en tewerkstelling van de industrie.