Visie & strategie

TempleStratégique

Dit schema getiteld “De strategische tempel”, toont de strategie van de FPIM voor 2025 en vermeldt de strategische sectoren die werden gekozen na afloop van de onderzoeken, evenals de faciliterende factoren.

De FPIM is trots op haar geschiedenis en bouwt verder op de troeven die ze in het verleden heeft ontwikkeld. Daarom onderwerpt ze de prioritaire sectoren uit het verleden aan een grondige analyse, om te bepalen wat de beste manier is om ze in de toekomst te behouden (vastgoed, financiën, luchtvaart, internationale investeringsfondsen en gezondheidszorg).

Bovendien heeft de FPIM op basis van een uitgebreide enquête waaraan haar voornaamste stakeholders deelnamen, beslist om ook te focussen op nieuwe sectoren, zoals impact, investing, energie en “utilities” of transport en mobiliteit.