Over SFPIM

Visie, opdracht
en waarden.

Onze visie

Het ‘Sovereign Wealth Fund of Belgium’ worden en optreden als motor voor duurzame economie en sociale welvaart op lange termijn.

Strategie 2025

Nadat de SFPIM in 2019 een algemene strategie had opgesteld, bleef ze in 2020 verder uitzoeken welke prioriteiten ze moest stellen in elk van de sectoren die ze koos als strategische sectoren.

Die strategie zal ze toepassen met twee grote complementaire doelen:

  • investeren om bij te dragen aan de ontwikkeling van de Belgische economie.
  • strategische economische activa verankeren in de Belgische economie.

Met ‘strategische activa’ worden ondernemingen bedoeld die een essentiële rol kunnen spelen in de Belgische economie van de toekomst (die passen binnen de ‘nieuwe economie’), maar ook ondernemingen die van ‘nationaal belang’ worden geacht.

strategie

Onze waarden

Waardevol

Onze rol is om duurzame waarde te creëren op lange termijn.

Impact

Ons doel is om op lange termijn een positieve impact te hebben op onze samenleving en op het concurrentievermogen van België.

Wendbaar

De SFPIM is een wendbare organisatie met competente medewerkers die de capaciteiten en ervaring hebben om bedrijven naar een hoger niveau te tillen.

Facilitator

We helpen beloftevolle bedrijven om te groeien en gevestigde ondernemingen om de Belgische economie te versterken.

Onze opdracht

Investment Portfolio

De SFPIM wil een vertrouwenspartner zijn die Belgische ondernemingen helpt om referenties in hun sector te worden aan de hand van ‘smart capital solutions’.

Holding Portfolio

De SFPIM stelt de stabiliteit van de Belgische economie op lange termijn veilig, door strategische activa mee te verankeren via ‘smart capital solutions’ voor zowel beloftevolle als gevestigde ondernemingen.

missions