Over SFPIM

SFPIM wil een vertrouwenspartner zijn die Belgische ondernemingen helpt om referenties in hun sector te worden aan de hand van ‘smart capital solutions’.

visie.

Het ‘Sovereign Wealth Fund of Belgium’ worden en optreden als motor
voor duurzame economie en sociale welvaart op lange termijn.

vision

Het SFPIM Team

Een flexibel en
een gespecialiseerd team.

Voor de uitvoering van zijn opdrachten kan SFPIM rekenen op een flexibel, gespecialiseerd en gemotiveerd team, bestaande uit een Uitvoerend Comité, Investment Managers/Analisten en een ondersteunend team (Legal, Control & Finance en HR & Office Management).

210427excom002w

Bestuur.

SFPIM wordt voornamelijk beheerst door de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie en Investeringsmaatschappij.

De eerste beheersovereenkomst tussen de Staat en SFPIM is op 17 juli 2018 in werking getreden overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 19 juli 2018 tot goedkeuring van de eerste beheersovereenkomst tussen de Staat en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij.

De laatste versie van de statuten van SFPIM (pdf) werd goedgekeurd op 21.02.2022.

Als naamloze vennootschap van openbaar nut is SFPIM ook onderworpen aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voor zover daarvan niet wordt afgeweken door de voorgaande teksten.

De corporate governance-praktijken van SFPIM zijn ook vastgesteld in overeenstemming met de goede corporate governance-praktijken die worden gevolgd door beursgenoteerde ondernemingen (Belgische Corporate Governance Code 2020), volgens de ‘comply or explain’-methode.

SFPIM voldoet daarbij aan de meest recente aanbevelingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO (2015), OESO-richtlijnen voor het bestuur van overheidsbedrijven, editie 2015, uitgeverij OESO, Parijs), evenals aan artikel 39.3 van haar beheersovereenkomst.

gouvernance

ONZE SRI-aanpak.

Ambitie inzake maatschappelijke
verantwoordelijkheid.

De vennootschap meent dat het aanpakken van maatschappelijke en bestuurlijke kwesties een belangrijke bijdrage levert aan de economische vooruitgang. De wens van SFPIM om maatschappelijke bekommernissen op te nemen in haar activiteiten, vertaalt zich in acties op het vlak van zowel haar investeringsactiviteit en het beheer van participaties als binnen haar eigen organisatie.

rse

De filialen van SFPIM.

SFPIM International

Meer lezen

SFPIM Real Estate

Meer lezen

SFPIM Relaunch

Meer lezen