Over de SFPIM.

Onze filialen

SFPIM INTERNATIONAL.

“Het verstrekken van kapitaal en knowhow aan buitenlandse investeringen van Belgische bedrijven in de privésector”.

SFPIM INTERNATIONAL, opgericht in 1971, is een semi-publieke investeringsmaatschappij met als hoofddoel de medefinanciering op middellange of lange termijn van de buitenlandse investeringen van Belgische bedrijven.

SFPIM INTERNATIONAL biedt cofinancieringsoplossingen op maat, rekening houdend met de specifieke noden en het risicoprofiel van elk project. Omdat SFPIM INTERNATIONAL een echte partner voor de lange termijn wil zijn, deelt het ook zijn knowhow op basis van meer dan 50 jaar bestaan. Sinds de oprichting heeft het bijgedragen aan de realisatie van meer dan 350 projecten in meer dan 60 landen, verspreid over 5 continenten.

SFPIM INTERNATIONAL is een naamloze vennootschap waarvan meer dan 80% van het kapitaal in handen is van de Belgische Staat via SFPIM.

Het feit dat het een aan de Staat gelinkte instelling is, is vaak gunstig voor het project, aangezien het vertrouwen schept en het vertrouwen van partners en/of buitenlandse autoriteiten ten aanzien van het door de Belgische privésector gesponsorde project versterkt.

international

SFPIM REAL ESTATE.

SFPIM Real Estate beheert meer dan 30 vastgoedactiva voor een waarde van meer dan 150 miljoen EUR.

Deze dochteronderneming van de SFPIM opereert onder het label “SFPIM Real Estate”. Na haar oprichting in 2004 om vastgoedactiva te beheren die de Belgische Staat van de NMBS had geërfd, breidde deze entiteit haar opdrachten uit naar andere vastgoedsectoren.

Vandaag versterkt SFPIM haar dochteronderneming door verschillende vastgoedactiva aan haar over te dragen, waardoor SFPIM Real Estate een volwaardige dochteronderneming wordt die belast is met het vastgoedbeheer van de portefeuille van de SFPIM-groep.

real-estate

SFPIM RELAUNCH.

SFPIM Relaunch is een dochtervennootschap van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (SFPIM), het ‘Sovereign Wealth Fund’ van België.

De belangrijkste doelstellingen van SFPIM Relaunch zijn enerzijds, de Belgische economie her op te starten na de impact van de lockdowns in het kader van de Covid-19-crisis en anderzijds, de uitdagingen van morgen aan te gaan door de welvaart van de economie en werkgelegenheid in België te bevorderen. SFPIM Relaunch streeft naar lange termijn winstgevendheid, in combinatie met het bevorderen van deugdelijk ondernemingsbestuur en deugdelijk maatschappelijk verantwoord ondernemen.

SFPIM Relaunch ondersteunt bestaande of op te richten Belgische bedrijven waarvan het businessmodel, naast een normaal financieel rendement, een belangrijke bijdrage levert aan de transitie op het vlak van mobiliteit, inclusie, productiviteit en/of digitalisering. Dit doet zij door ‘smart capital solutions’ aan te bieden, zowel in equity als in leningen.

relaunch