Picto Transport & mobility

Transport & mobility

Strategische sector

Mobiliteit is een belangrijke sector voor België. Het land heeft een open economie en is een logistikeke draaischijf in het hart van Europa (spoorvervoer, scheepvaart en luchtvaart).

Tegelijkertijd staat de mobiliteitssector voor grote uitdagingen. België kampt met grote fileproblemen en luchtvervuiling. Bovendien bezit het land aan de ene kant tal van troeven om bij te dragen aan een duurzamere mobiliteit (expertise, een uitstekend netwerk van logistieke infrastructuur…), maar aan de andere kant hebben alternatieven voor auto’s (multimodaliteit/elektrische wagens) nog niet veel succes.

De FPIM zal haar intrede doen in deze sector door specifiek de nadruk te leggen op de sleutelrol van data.