Picto Energy & utilities

Energy & utilities

Strategische sector

Wat de energietransitie betreft, staan we voor een kolossale uitdaging, met name als we rekening houden met de doelstellingen die de Europese Commissie heeft vastgelegd voor 2030 (cf. het programma ‘Fit to 55%’ dat recent werd gelanceerd).

De FPIM zal investeren in de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor de energietransitie in alle fasen van de waardeketen, en dat in samenwerking met bedrijven, universiteiten en experts uit de sectoren.

In de bouwsector werden al snel grote verbeteringen van de energie-efficiëntie gemeten, vooral bij overheidsgebouwen. De FPIM zal ook aandacht besteden aan alle projecten die manieren willen ontwikkelen om waterstofenergie te gebruiken en koolstof op te vangen.