Legal advisor (M/V)

WERKOMGEVING

De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (SFPIM) is een naamloze vennootschap van openbaar nut waarvan de Belgische staat de enige aandeelhouder is (www.sfpi-fpim.be). SFPIM heeft als visie en ambitie het ‘Sovereign Wealth Fund of Belgium’ te worden en een motor te zijn voor een duurzame economie en sociaal welzijn op lange termijn.

Op basis van gemeenschappelijke en algemeen erkende waarden zoals teamgeest, respect, bekwaamheid, efficiëntie en integriteit wil SFPIM een betrouwbare partner zijn die Belgische ondernemingen helpt om referenties in hun sector te worden, door ze ‘smart capital solutions’ aan te bieden. Haar investeringsstrategie is meer in het bijzonder gericht op rendabele ondernemingen in welomlijnde sectoren zoals finance, luchtvaart, gezondheid, impact, energie, transport en mobiliteit. Het tweede deel van haar opdracht bestaat erin de stabiliteit van de Belgische economie op lange termijn te handhaven, door bij te dragen tot de verankering van de strategische activa voor zowel veelbelovende als gevestigde bedrijven.

 TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

U maakt deel uit van het Legal Team dat werkt onder toezicht van de Head of Legal en de Chief Financial & Administration Officer (CFAO). U werkt samen met de andere teams binnen SFPIM (Uitvoerend Comité, Finance & Control, Accounting, HR & Office Management, Investment Managers & Financial Analyst, …) en ook met externe spelers (advocaten, notarissen, overheids-administraties, controle-instellingen, enz).  De hieronder beschreven functie betreft voornamelijk SFPIM. Maarbepaalde taken kunnen ook voor een van de dochterbedrijven bestemd zijn.

Als Legal advisor zal u hoofdzakelijk werken in vennootschaps-, financieel, publiek economisch en contractenrecht, in het kader van zowel binnenlandse als internationale transacties (private-equity transacties, fusies en overnames, overheidsinvesteringen, transacties op de kapitaalmarkt).

De Legal advisor:

 • Werkt mee aan de voorbereiding en opvolging van zowel binnenlandse als internationale investeringsdossiers en biedt juridische ondersteuning bij het opstellen en/of het nakijken de juridische documentatie die er betrekking op heeft ( investeringsovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten, leningen, garantieovereenkomsten, termsheets en intentieverklaringen, diverse notulen en verslagen, vertrouwelijkheidsovereenkomsten, letter of intent, proces-verbalen en allerlei rapporten, diverse commerciële contracten.
 • Biedt juridische ondersteuning bij de due diligence en de onderhandelingen over juridische documenten in het kader van investeringsprojecten en financieringscontracten.
 • Zorgt, wanneer externe advocaten worden ingeschakeld, voor de coördinatie en de contacten met deze advocaten.
 • Volgt de ontwikkelingen in de wetgeving en de reglementering die betrekking hebben op het bedrijf en zijn dochterondernemingen op en geeft hierover advies.
 • Speelt een actieve rol bij het opstellen van modelcontracten.
 • Biedt algemene ondersteuning aan bij alle andere juridische aangelegenheden die door het juridische team worden behandeld, waar nodig in samenwerking met externe advocaten (ontwikkeling en actualisering van intern beleid, openbaar bestuur, rapportering van niet-financiële informatie, procedure van marktraadpleging, geschillen, verzekeringen en belastingen,…)

PROFIEL

Opleiding

 • U beschikt over een Master in de rechten met een goede kennis van het vennootschapsrecht en het financieel recht. Een bijkomend diploma in economisch en/of financieel recht is zeker relevant. 

Ervaring in het vak

 • U heeft 4 tot 8 jaar beroepservaring als advocaat in vennootschaps- en financieel recht.
 • U heeft ervaring gericht op de juridische aspecten van private equity, fusies en overnames. Interesse in publiek economisch recht en overheidsinvesteringen is essentieel.
 • U heeft een groot analytisch en synthetisch vermogen en de nodige capaciteiten om de diverse informatie waarmee u geconfronteerd wordt, samen te vatten en neer te schrijven

Talen en hulpmiddelen

 • U beheerst het Frans en het Nederlands, wat een must is om de functie naar behoren te kunnen vervullen. Daarnaast heeft u een uitstekende kennis van Engels, zowel gesproken als schriftelijk.

Gedragscompetenties

 • U kan autonoom werken, maar bent tegelijk een uitgesproken teamspeler
 • Proactief ingesteld, stipt en georganiseerd
 • Analytisch denken en doorzettingsvermogen
 • Beschikbaar en flexibel
 • Inlevingsvermogen en loyaliteit 

STATUUT EN VOORDELEN

De geselecteerde kandidaat wordt aangeworven met een overeenkomst voor onbepaalde tijd en geniet de volgende voordelen:

 • Ziekte-/ invaliditeits-/ hospitalisatieverzekering
 • Groepsverzekering (pensioen/ leven/ overlijden)
 • Tegemoetkoming van de werkgever in de reiskosten (100%)
 • Bedrijfswagen of mobiliteitsbudget

SFPIM steunt ook de vrijwillige permanente bijscholing van haar werknemers. 

PROCEDURE VOOR DE INDIENING VAN KANDIDATUREN

Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur via e-mail (a.mineo@sfpi-fpim.be) of met de post (Louizalaan 32/4 – 1050 Brussel) verzenden naar mevrouw Alexandra Mineo. De volgende documenten moeten worden bijgevoegd:

 • Curriculum vitae
 • Kopie van de voor de functie vereiste diploma’s en eventuele andere getuigschriften
 • Schriftelijke motivering (beschrijving van de huidige functie en belangstelling voor de vacature).

 

impact