Investment Analyst (M/V)

WERKOMGEVING

De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (SFPIM) is een naamloze vennootschap van openbaar nut waarvan de Belgische Staat de enige aandeelhouder is. SFPIM heeft als visie en als ambitie het ‘Sovereign Wealth fund of Belgium’ te worden en een motor te zijn voor een duurzame economie en sociaal welzijn op lange termijn.

Steunend op gemeenschappelijke en algemeen erkende waarden zoals teamgeest, respect, bekwaamheid, efficiëntie en integriteit wil SFPIM een betrouwbare partner zijn die Belgische ondernemingen helpt om referenties in hun sector te worden, door ze ‘smart capital solutions’ aan te bieden. Haar investeringsstrategie is meer in het bijzonder gericht op rendabele ondernemingen in welomlijnde sectoren zoals finance, luchtvaart, gezondheid, impact, energie, transport en mobiliteit. Het tweede deel van haar opdracht bestaat erin de stabiliteit van de Belgische economie op lange termijn te handhaven, door bij te dragen tot de verankering van de strategische activa voor zowel veelbelovende als gevestigde bedrijven.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

SFPIM wil het investeringsteam versterken met een Investment Analyst om het team van Investment Managers te ondersteunen en nauw met hen samen te werken.

 

U bekleedt een centrale plaats binnen het investeringsteam, brengt verslag uit aan de Senior Investment Analyst en vervult de volgende taken:

 • Transacties uitvoeren: u staat in voor alle aspecten van het transactieproces, van financiële analyse en due diligence tot structurering, onderhandelingen en documentatie.
 • Investeringsanalyses, marktonderzoeken en grondige financiële analyses uitvoeren om investeringskansen in te schatten, met bijzondere aandacht voor sectortrends, concurrentiedynamiek en groeiperspectieven.
 • Relaties opbouwen en onderhouden met de voornaamste belanghebbenden, zoals de directieteams, mede-investeerders en adviseurs.
 • Het team als geheel steunen door mee te werken aan ad-hocprojecten zoals het pijplijnbeheer, de opvolging van de portefeuille en de analyse van de prestaties.

In samenwerking met de Investment Manager die verantwoordelijk is voor het dossier, helpen bij het opstellen van een investeringsnota met een heldere samenvatting van de context en de belangrijkste beslissingsfactoren waardoor de Investment Manager en vervolgens het Strategisch comité en/of de Rvb van SFPIM zich een mening kunnen vormen.

PROFIEL

Opleiding

Niveau Master in Finance, in Economische wetenschappen, of gelijkwaardig. Een certificering van het type CFA is een belangrijk pluspunt voor de functie.

Ervaring in het vak

 • U beschikt over 2 tot 4 jaar beroepservaring in private equity, venture capital, mergers and acquisitions, strategic consulting of soortgelijke domeinen.
 • U hebt uitstekende vaardigheden in financiële modellering. Zo kunt u een brede waaier van modellen aanmaken, met name op het gebied van vastgoed, projectfinanciering en leveraged buyouts (LBO’s).
 • U kunt potentiële investeringen in diverse ontwikkelingsstadia en voor verschillende types van financiële instrumenten beoordelen (van early stage tot herstructurering, schuld/hybride/equity).

Talen en instrumenten

 • U beheerst het Nederlands en het Frans, wat een must is om de functie naar behoren te kunnen vervullen, en u kunt vlot communiceren in het Engels.
 • U kunt goed overweg met het Office-pakket (doorgedreven gebruik van Excel).

Gedragscompetenties

 • U hebt uitstekende vaardigheden op het vlak van communicatie en interpersoonlijke betrekkingen. Dat stelt u in staat doeltreffend samen te werken met uw directe collega’s, het management en externe belanghebbenden. U kunt zelfstandig en proactief U hebt een analytische geest en een scherp oog voor detail, en u kunt gemakkelijk prioriteiten stellen in een dynamische omgeving.
 • In uw professionele relaties geeft u blijk van ernst en integriteit en onderscheidt u zich tevens door uw ethische gedrag.
 • U geeft blijk van een sterke teamspirit.

STATUUT EN VOORDELEN

De geselecteerde kandidaat wordt aangeworven met een overeenkomst voor onbepaalde tijd en geniet de volgende voordelen:

 • Ziekte-/ invaliditeits-/ hospitalisatieverzekering.
 • Groepsverzekering (pensioen/ leven/ overlijden).
 • Bedrijfswagen of mobiliteitsbudget

SFPIM biedt een aangename werkomgeving, met de mogelijkheid om te telewerken, en ondersteunt ook de bijscholing van haar medewerkers op vrijwillige basis.

PROCEDURE VOOR DE INDIENING VAN KANDIDATUREN

Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur via e-mail (a.mineo@sfpim.be)  of met de post (Louizalaan 32/4 – 1050 Brussel) verzenden naar mevrouw Alexandra Mineo. De volgende documenten moeten worden bijgevoegd:

 • curriculum vitae
 • kopie van de voor de functie vereiste diploma’s en eventuele andere getuigschriften
 • schriftelijke motivering (beschrijving van de huidige functie en belangstelling voor de vacature).
impact