Finance & Control Officer(M/V)

WERKOMGEVING

De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (SFPIM) is een naamloze vennootschap van openbaar nut waarvan de Belgische Staat de enige aandeelhouder is. SFPIM heeft als visie en als ambitie het ‘Sovereign Wealth fund of Belgium’ te worden en een motor te zijn voor een duurzame economie en sociaal welzijn op lange termijn.

Steunend op gemeenschappelijke en algemeen erkende waarden zoals teamgeest, respect, bekwaamheid, efficiëntie en integriteit wil SFPIM een betrouwbare partner zijn die Belgische ondernemingen helpt om referenties in hun sector te worden, door ze ‘smart capital solutions’ aan te bieden. Haar investeringsstrategie is meer in het bijzonder gericht op rendabele ondernemingen in welomlijnde sectoren zoals finance, luchtvaart, gezondheid, impact, energie, transport en mobiliteit. Het tweede deel van haar opdracht bestaat erin de stabiliteit van de Belgische economie op lange termijn te handhaven, door bij te dragen tot de verankering van de strategische activa voor zowel veelbelovende als gevestigde bedrijven.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

U maakt deel uit van het Control & Finance-team dat werkt onder toezicht van de Head of Control & Finance en de Chief Financial & Administration Officer (CFAO). Dit team bestaat uit de Business Controller, de Finance & Control Officer en het boekhoudteam. U werkt samen met de andere teams binnen SFPIM (investeringsmanagers, financieel analist, juristen, …) en ook met externe spelers (bedrijfsrevisoren, interne auditors, Rekenhof, FOD BOSA, enz.). De hierna beschreven functie is van toepassing op de FPIM en een aantal van haar dochterbedrijven.

Daartoe:

 • Stelt u verschillende rapporten en analyses op voor de Head of Control & Finance en het management
 • Controleert en valideert u verschillende reportings
 • Nieuwe beheer- en procestools opzetten en het goede gebruik ervan afdwingen
 • Werkt u budgetten uit en volgt die op (actuals vs budget)
 • Maakt u prognoses van de liquide middelen en zorgt u voor de dynamische opvolging daarvan
 • Werkt u mee aan de waardering van de participaties met het oog op de afsluiting van de financiële staten in de BE GAAP en openbare referentiesystemen (SEC-normen)
 • Coördineert u de auditactiviteiten (externe audit, interne audit, Rekenhof)
 • Werkt u mee aan de opstelling van een deel van het jaarverslag
 • Draagt u bij tot de ontwikkeling van het financiële beheer en de controleomgeving
 • Draagt u bij tot de verwezenlijking van ‘ad-hoc’-projecten en -analyses

PROFIEL

Opleiding

 • Niveau Master in Finance, economische wetenschappen, bedrijfskunde, handelswetenschappen of handelsingenieur

Ervaring in het vak

 • U heeft zeker 5 jaar beroepservaring in de financiële afdeling van een financieel bedrijf (idealiter), een bank of in een van de ‘Big Four’
 • U heeft ervaring in audits
 • Kennis van de IFRS-normen is een belangrijke troef.

Talen en instrumenten

 • U beheerst het Frans en het Nederlands, wat een must is om de functie naar behoren te kunnen vervullen
 • U leest vlot Engels, om de belangrijke gegevens van juridische en boekhouddocumenten te kunnen begrijpen
 • U bezit een grondige kennis van het Office-pakket (doorgedreven gebruik van Excel).
 • U kan uitstekend overweg met tools voor portefeuillebeheer, een ERP en boekhoudprogramma’s.

Gedragscompetenties

 • U kan autonoom werken, maar bent tegelijk een uitgesproken teamspeler
 • Proactief ingesteld
 • Analytisch vermogen
 • Beschikbaar en flexibel
 • Aanpassingsvermogen en snel begrip van de belangrijkste uitdagingen voor SFPIM en haar dochterondernemingen
 • Empathisch en trouw.

STATUUT EN VOORDELEN

De geselecteerde kandidaat wordt aangeworven met een overeenkomst voor onbepaalde tijd en geniet de volgende voordelen:

 • Ziekte-/ invaliditeits-/ hospitalisatieverzekering
 • Groepsverzekering (pensioen/ leven/ overlijden)
 • Bedrijfswagen of mobility budget
 • Maaltijdcheques.

SFPIM steunt ook de vrijwillige permanente bijscholing van haar werknemers.

PROCEDURE VOOR DE INDIENING VAN KANDIDATURENODALITES 

Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur via e-mail (a.mineo@sfpim.be)  of met de post (Louizalaan 32/4 – 1050 Brussel) verzenden naar Mevrouw Alexandra Mineo. De volgende documenten moeten worden bijgevoegd:

 • curriculum vitae
 • kopie van de voor de functie vereiste diploma’s en eventuele andere getuigschriften
 • schriftelijke motivering (beschrijving van de huidige functie en belangstelling voor de vacature).
impact

Finance & control officer (H/F)