Risk Officer (M/V)

WERKOMGEVING

De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (SFPIM) is een naamloze vennootschap van openbaar nut waarvan de Belgische Staat de enige aandeelhouder is. SFPIM heeft als visie en als ambitie het ‘Sovereign Wealth fund of Belgium’ te worden en een motor te zijn voor een duurzame economie en sociaal welzijn op lange termijn.

Steunend op gemeenschappelijke en algemeen erkende waarden zoals teamgeest, respect, bekwaamheid, efficiëntie en integriteit wil SFPIM een betrouwbare partner zijn die Belgische ondernemingen helpt om referenties in hun sector te worden, door ze ‘smart capital solutions’ aan te bieden. Haar investeringsstrategie is meer in het bijzonder gericht op rendabele ondernemingen in welomlijnde sectoren zoals finance, luchtvaart, gezondheid, impact, energie, transport en mobiliteit. Het tweede deel van haar opdracht bestaat erin de stabiliteit van de Belgische economie op lange termijn te handhaven, door bij te dragen tot de verankering van de strategische activa voor zowel veelbelovende als gevestigde bedrijven.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

U maakt deel uit van het Control & Finance team dat werkt onder toezicht van de Chief Financial & Administration Officer (CFAO). Dit team bestaat uit de Head of Control & Finance, de Business Controller, de Finance & Control Officer en het boekhoudteam.  U rapporteert rechtsreeks aan de Chief Financial & Administration Officer (CFAO). U werkt samen met de andere teams binnen SFPIM (investeringsmanagers, financieel analist, juristen, HR, IT, enz.) en ook met externe spelers (bedrijfsrevisoren, interne auditors, Rekenhof, enz.).

De taken van de Risk Officer bestaan uit:

 • Het identificeren, evalueren en prioriteren van de risico’s binnen de verschillende activiteiten en afdelingen van SFPIM:
  • Financiële risico’s: investeringsbeleid, diversificatie, risicodrempelbeheer, enz.
  • Cyberbeveiligingsrisico’s: beveiliging van data, evaluatie van IT-infrastructuur en -systemen, interventieplan in geval van een cyberaanval, enz.
  • HR-risico’s: mogelijkheid van vroegtijdig vertrek, opvolgingsplanning, aanwervingsmoeilijkeden, plotse gezondheidsproblemen, enz.
  • Reputatierisico’s: naleving van de gouvernance charter en de ethische code, crisisbeheer, toezicht op de media, beheer van zakenrelaties, enz.

o Andere risico’s: ESG, naleving van de wetgeving, operationele risico’s, politieke factoren, enz.

 • Het uitwerken en implementeren van een actief risicobeleidsbeheer/-strategie om geïdentificeerde risico’s te beperken, waarbij er binnen het kader van beheersprincipes van SFPIM en haar beheersovereenkomst met de staat gebleven wordt.
 • Het controleren van de uitvoering van de risicobeheersstrategieën en -maatregelen in het hele staatsinvesteringsfonds om te kunnen garanderen dat ze efficiënt en effectief zijn.
 • Het onderhouden van een dialoog met de operationele functies om een pragmatische aanpak te bewaren die is afgestemd op de omvang van het bedrijf.
 • Het ontwikkelen van een risicomeetsysteem, met name op basis van de KRI (key risk indicators), en het opstellen van verslagen om de prestaties en progressie van SFPIM inzake ‘risicobeheer’ te meten en te rapporteren om zo de directie te ondersteunen bij diens overwegingen.
 • Het regelmatig onderzoeken en bijwerken van het beleid, de maatregelen en de procedures inzake risicobeheer conform de best practices van de sector en de reglementaire vereisten.
 • Het uitvoeren van risicobeoordelingen en het testen van de responscapaciteiten van de organisatie wanneer er zich risico’s voordoen en hier verslag van uitbrengen bij het management.
 • Het bieden van ondersteuning en advies aan interne belanghebbenden over risicobeheerkwesties en ervoor zorgen dat de practices inzake risicobeheer goed worden geïntegreerd in alle processen.
 • Het nauw samenwerken met andere afdelingen, zoals de investeringsdienst, de juridische dienst, de compliance dienst en de IT-dienst om ervoor te zorgen dat de risico’s efficiënt worden beheerd binnen de organisatie.
 • Het uitvoeren van een deel van de interne auditfunctie, waarvan het doel is ervoor te zorgen dat de vastgestelde processen correct worden toegepast zodat deze de blootstelling aan risico’s verminderen.

Het actief toezien op de practices en vereisten inzake ‘risicobeheer’, zich informeren over de best practices en de trends, en het doen van aanbevelingen om ervoor te zorgen dat SFPIM toonaangevend blijft inzake risicobeheerpractices

PROFIEL

Opleiding

 • Niveau Master in rechten, finance, economische wetenschappen, bedrijfskunde, handelswetenschappen of handelsingenieur.
 • Een kwalificatie zoals FRM, PRM of een equivalent is een echte troef.

Ervaring in het vak

 • U heeft minstens 5 jaar professionele ervaring op het vlak van risicobeheer, bij voorkeur in een investeringsmaatschappij of een financiële instelling.
 • U beschikt over solide kennis van de financiële markten, investeringsproducten en methodes voor risicobeheer.
 • U heeft ervaring op vlak van het beheer van reputatie- en cyberrisico’s.
 • U heeft uitstekende analytische vaardigheden en oog voor detail.
 • U beschikt over uitstekende communicatievaardigheden en bent in staat complexe ideeën te formuleren voor de directie en andere belanghebbenden.
 • U kan zowel in teamverband als alleen goed werk leveren.
 • U bent op de hoogte van de pertinente reglementaire vereisten en best practices in de sector van risicobeheer.

Talen en instrumenten

 • U beheerst het Frans en het Nederlands, wat een must is om de functie naar behoren te kunnen vervullen.
 • U leest vlot Engels, om de belangrijke gegevens van documenten te kunnen lezen en begrijpen.
 • U bezit een grondige kennis van het Office-pakket.
 • U beschikt over goede schrijf- en samenvattingsvaardigheden, bent analytisch sterk en werkt zorgvuldig en precies.

Gedragscompetenties

 • U kan autonoom werken, maar bent tegelijk een uitgesproken teamspeler
 • Proactief ingesteld
 • Analytisch vermogen
 • Beschikbaar en flexibel
 • Aanpassingsvermogen en snel begrip van de belangrijkste uitdagingen voor SFPIM en haar dochterondernemingen
 • Empathisch en trouw

STATUUT EN VOORDELEN

De geselecteerde kandidaat wordt aangeworven met een overeenkomst voor onbepaalde tijd en geniet de volgende voordelen:

 • Ziekte-/ invaliditeits-/ hospitalisatieverzekering
 • Groepsverzekering (pensioen/ leven/ overlijden)
 • Bedrijfswagen of mobility budget
 • Maaltijdcheques

SFPIM steunt ook de vrijwillige permanente bijscholing van haar werknemers.

PROCEDURE VOOR DE INDIENING VAN KANDIDATURENODALITES 

Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur via e-mail (a.mineo@sfpim.be)  of met de post (Louizalaan 32/4 – 1050 Brussel) verzenden naar Mevrouw Alexandra Mineo. De volgende documenten moeten worden bijgevoegd:

 • curriculum vitae
 • kopie van de voor de functie vereiste diploma’s en eventuele andere getuigschriften
 • schriftelijke motivering (beschrijving van de huidige functie en belangstelling voor de vacature).
impact

Finance & control officer (H/F)